FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Kontakt


STŘEDISKO KOMPLEXNÍ TERAPIE V LIBERCI

MUDr. Nováková Dagmar
Jáchymovská 385/25
460 10 Liberec
Česká republika

Kontakt pro objednání:
+420 485 151 398
+420 485 152 793
+420 731 722 000

E-mail pro zasílání dotazníků:
dagmar.rys@post.cz

Dotazník

Před prvním termínem vyšetření je nutné zaslat nejpozději 7 dnů předem vyplněný dotazník na email: dagmar.rys@post.cz

Bez vyplněného a včas zaslaného dotazníku nelze provést vyšetření !!!

Odesláním dotazníku udílíte souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu: Jméno, příjmení, RČ, email, telefon, bydliště a zdravotní stav.

Dotazník ke stažení:
Dotazník pro dospělé
Dotazník pro děti

Tyto služby nehradí žádná zdravotní pojišťovna. Ceník služeb k doptání na uvedených tel.číslech.

Jsem na …
úvod

Vítejte na stránkách nekonvenční medicíny
MUDr. Dagmar Novákové

 Ordinace poskytuje komplexní léčbu alternativními celostními metodami jako je  homeopatie, EAV a akupunktura. Při mojí práci čerpám z dlouholetých zkušeností v oboru alternativní medicíny,ale také zároveň ze zkušeností získaných  ve Fakultní nemocnici Hradec Králové na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, dále z práce na Záchranné službě v Hradci Králové, Ambulance bolesti v Krajské nemocnici Liberec  a z práce ve Středisku komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci.

Moji ordinaci navštěvují  pacienti s různými poruchami a nemocemi, a to i ti, kteří ukončili léčbu konvenční západní medicínou, se kterou nedosáhli uspokojivého výsledku.  Věnuji se dospělým i dětem i zvířatům. Ordinaci navštěvují  veškeré generace a dokonce i celé rodiny. Věřím, že celostním přístupem, s pomocí odborných znalostí, zkušenostmi a vstřícností, dosáhneme společného úspěchu.

„Mým  cílem je nejen léčit nemoci pacientů, ale především jejich uzdravení“

Jsem absolventkou 1.LF UK všeobecného lékařství  v Praze a promovala jsem v roce 1996. Pracovala jsem jako odborný lékař ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, na Záchranné službě v Hradci Králové, na Ambulanci bolesti v Krajské nemocnici v Liberci.Mám atestaci z oboru Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicina.  Od roku 2000 se věnuji už pouze nekonvenční medicíně, jejíž vzdělávání jsem zahájila studiem akupunktury na Institutu postgraduálního vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze, nikdy nekončícím vzděláváním v oblasti homeopatie a kurzem EAV.

MUDr. Nováková Dagmar

Nekonvenční medicína

V současné době se ve světě i u nás hledají nové cesty k léčebným prostředkům, které jsou přirozené a které nevytvářejí nevhodné vedlejší účinky přispívající k rozvoji civilizačních chorob. Tyto postupy vyžadují také pacienti sami, zejména nová generace, která je citlivější na alopatické (klasické) léčebné postupy.

Naše klasické- alopatické léky jsou velmi účinné substance a to ve smyslu léčebném i ve smyslu nežádoucích účinků. Je nutné si uvědomit a přijmout, že tyto účinné substance projevují své negativní účinky u všech pacientů, my však můžeme pozorovat jejich vliv jen u skupiny pacientů, kteří zareagují poměrně rychle a citlivě.

Alternativní medicína nestojí proti západní medicíně ani nijak nenarušuje její postupy, ale vytváří určitý systém vztahů jednotlivých léčebných postupů, které směřují k uzdravení nebo udržení zdraví a obnovení zdraví ve všech jeho aspektech, tzn. na úrovni tělesné, psychické, sociální a duchovní.

Metody alternativní medicíny zahrnují především bylinné kúry a léčbu přírodními preparáty, akupunkturu, homeopatii, jógu, masáže, dietoterapii, energetická cvičení,  atd.

Nelze už jen přihlížet! „ELEKTROSMOG“

ELEKTROSMOG

Comments are closed.