Kontakt


STŘEDISKO KOMPLEXNÍ TERAPIE V LIBERCI

MUDr. Nováková Dagmar
Jáchymovská 385/25
460 10 Liberec
Česká republika

Kontakt pro objednání:
+420 485 151 398
+420 485 152 793
+420 731 722 000

E-mail pro zasílání dotazníků:
dagmar.rys@post.cz

Dotazník

Před prvním termínem vyšetření je nutné zaslat nejpozději 7 dnů předem vyplněný dotazník na email: dagmar.rys@post.cz

Bez vyplněného a včas zaslaného dotazníku nelze provést vyšetření !!!

Odesláním dotazníku udílíte souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu: Jméno, příjmení, RČ, email, telefon, bydliště a zdravotní stav.

Dotazník ke stažení:
Dotazník pro dospělé
Dotazník pro děti

Tyto služby nehradí žádná zdravotní pojišťovna. Ceník služeb k doptání na uvedených tel.číslech.

Jsem na …
PŘELOMOVÁ STUDIE: VĚDCI ZJISTILI, CO DĚLAJÍ MOBILY S VAŠÍM ZDRAVÍM!

Pondělí, Červen 6, 2016, 21:06
Author: admin
Rakovina - mobilní telefonZdroj: Tn.cz/ thinkstockphotos.com

Vědci zkoumali vliv mobilních telefonů na vznik rakoviny – ilustrační foto

Dlouhodobé obavy z negativního vlivu mobilních telefonů na zdraví vedly americkou vládu k tomu, aby zadala komplexní studii, která vlivy telefonování měla posoudit. Vědci teď zveřejnili průběžné výsledky několikaleté studie. Naznačují, že by telefony mohly zvyšovat riziko vzniku rakoviny.

V rámci studie, která už vyšla v přepočtu na více jak 600 milionů korun, vědci sledovali vědci celkem 2 500 potkanů, kteří byli rozděleni do několika skupin. Jedna, kontrolní skupina, nebyla vůbec vystavena mobilnímu signálu.

Zbytek potkanů byl rozdělen do šesti skupin. Těm vědci pravidelně do klecí pouštěli stejné záření, které vydávají mobilní telefony a to v hodnotách 1,5, 3 a 6 W/Kg. Potkani ještě byli vystaveni dvěma různým typům záření, protože mobilní sítě na světě používají dva standardy – GSM a CDMA. Každý den si „užili“ přibližně 9 hodin telefonování v 10 minutových intervalech.

Výsledky, které vědcům vyšly, jsou na první pohled alarmující. S rostoucí radiací se zvyšoval výskyt dvou onemocnění – gliomů mozku a schwannomů v srdeční tkáni. Zatímco v kontrolní skupině netrpěl rakovinou žádný potkan, ve skupinách ozařovaných mobilním signálem, se rakovina vždy vyskytla. Přitom výrazně náchylnější na rakovinu byli samci.

„Testovali jsme hypotézu, že radiace z mobilních telefonů nemá vliv na zdraví a tato hypotéza byla vyvrácena,“ uvedl pro web Microwave News šéf vědeckého týmu Ron Melnick. „Provedli jsme pokus a po důkladném posouzení výsledků panuje konsensus, že jsou zde karcinogenní účinky,“ dodal Melnick.

Závěry studie ovšem záhy napadli další odborníci. Ti považují výskyt případů rakoviny v ozařovaných skupinách za náhodu. V každé skupině bylo přes 350 potkanů a rakovina se vyskytla u několika jedinců. Navíc dávky, kterým byli potkani vystaveni, byly výrazně větší, než jaké normálně mobilní telefony vyzařují. Ti, kteří byli vystaveni 6 W/Kg, dostávali až sedminásobek toho, co během telefonů vyzařuje normální telefon.

Na druhou stranu autoři studie namítají, že pokus probíhal jen necelé dva roky, zatímco lidé jsou účinkům mobilních telefonů vystaveni už 30 let.

 vbo TN.cz
zdroj: http://tn.nova.cz/clanek/prelomova-studie-vedci-zjistili-co-delaji-mobily-s-vasim-zdravim.html